Instrux for Overcontrolleuren ved det Kongelige Theater - DKK698 - Antikvariat - Dansk Antikvarisk Boghandel
Antikvariat
Antikvariat


Søg din bogn/a

Instrux for Overcontrolleuren ved det Kongelige Theater

Instrux dateret 28. november 1821. Nyindbundet i 1831 i dekorativt kartonbind. Frakturskrift. Aldersplettet.

Instrux for Overcontrolleuren ved det Kongelige Theater.
Instruksen er dateret 28. november 1821. Den rummer 10 paragraffer med retningslinjer for overkontrolløren bl.a. om, hvornår han skal være til stede forud for åbning af billetsalg og skuespilshusets døre, hans opgaver i forbindelse med fordeling af kontrollørerne, hans ansvar for at kontrollere, at ingen fremmede personer befinder sig på loftet eller på galleriet omkring kulisserne m.m. Overkontrolløren har ansvaret for kontrollørerne, og han skal rette sig efter chefens ordrer og i dennes fravær efter en af de tilstedeværende direktører.


n/a

Instrux for Overcontrolleuren ved det Kongelige Theater

Bestillingsnummer: DAB 350-47955


0 Pris/Price DKK
Ingen bøger/No Books

Instrumentalis - Powered by men2web
©1991 - 2024 Dansk Antikvarisk Boghandel

Adresse : Vangedevej 143 - 2820 Gentofte Denmark
Telefon : 39620515
Email : bog@antikvarisk.dk