Haandbog for Juvelere, Guld- og Sølvarbeidere - DKK4998 - Antikvariat - Dansk Antikvarisk Boghandel
Antikvariat
Antikvariat


Søg din bogHinnerup, P.R.

Haandbog for Juvelere, Guld- og Sølvarbeidere

Forfatterens Forlag, 1839. 734 sider + Register over Ædelstenene og Register over Værkets physiske, chemiske og techniske Indhold. Inkl. 6 intakte, udfoldelige tavler. Halvlæderbind med guldtryk på ryggen. Ydre brugsspor. Lidt aldersplettet. Frakturskrift.

P. R. Hinnerup: Haandbog for Juvelere, Guld- og Sølvarbeidere; indeholdende Beskrivelser og Tegninger over det theoretiske og praktiske af disse Kunster, tilligemed endeel Anviisninger og Forklaringer over de nyere Arbeidsmaader hos adskillige Metalarbeidere, samt de letteste og paalideligste Regler og Tabeller til at vurdere Guld, Sølv, Ædelstene, Perler m. v.
Bogen er tilegnet Etatsraad, Doctor og Professor Hans Christian Ørsted (...) hvis Veiledning og Hjælp i saa mange Maader har lettet mig Adgangen til Kundskabers Erhværvelse.
Peter Reimer Hinnerup (1803-1868): Uddannet som guldsmed i 1824. Understøttet af H.C. Ørsted, som bl.a. gav ham det økonomiske grundlag for en længere udenlandsrejse 1828–31. I 1831 blev H. konstitueret som fuldmægtig ved Den kgl. mønt, i 1836 blev han møntguardein, og i 1840 forenede han denne stilling med stillingen som Københavns stadsguardein, der stod for kontrollen med guldsmedenes guld- og sølvvarer. I 1839 udgav han Haandbog for Juvelere, Guld- og Sølvarbeidere, som beskriver en række grundstoffers (især metallers) fysiske og kemiske egenskaber og giver en vejledning i alle former for praktisk arbejde som en juveler og guldsmed kan komme ud for; bogen blev brugt ved undervisning et godt stykke ind i 1900-årene.


Hinnerup, P.R.

Haandbog for Juvelere, Guld- og Sølvarbeidere

Bestillingsnummer: DAB 760-47912


0 Pris/Price DKK
Ingen bøger/No Books

Instrumentalis - Powered by men2web
©1991 - 2024 Dansk Antikvarisk Boghandel

Adresse : Vangedevej 143 - 2820 Gentofte Denmark
Telefon : 39620515
Email : bog@antikvarisk.dk