Danske Præstegaarde - Trykt hos Pacht og Crone, 1896. Halvlæderbind. Tværformat. Ydre brugsspor. De 2 sidste tegninger (nr. IX3 og X) af de 25 tegninger, jf. indholdsfortegnelsen, er ikke med. Et unikt korrektureksemplar med Martin Nyrops håndskrevne rettelser og bemærkninger og med tidligere ejernavn DKK6898 - Antikvariat - Dansk Antikvarisk Boghandel
Antikvariat
Antikvariat


Søg din bogNyrop, Martin

Danske Præstegaarde

Trykt hos Pacht og Crone, 1896. Halvlæderbind. Tværformat. Ydre brugsspor. De 2 sidste tegninger (nr. IX3 og X) af de 25 tegninger, jf. indholdsfortegnelsen, er ikke med. Et unikt korrektureksemplar med Martin Nyrops håndskrevne rettelser og bemærkninger og med tidligere ejernavn: Aage Bugge (arkitektstuderende og Martin Nyrops medhjælper ved opførelsen af Københavns Rådhus).

Danske Præstegaarde af Martin Nyrop, Arkitekt: en Række vejledende Tegninger knyttede til den af Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet i Aaret 1892 nedsatte Kommissions Betænkning om en bedre Ordning af Landsby Præsteembedernes Bygningsvæsen.
Indhold: Bygningernes Flademaal, Liste over Material- og Arbejdsmængden ved en Præstegaard af Mellemstørrelse (V), Til Overvejelse for Byggende samt plantegninger og tegninger af udendørsområder. Martin Nyrops håndskrevne noter, bl.a.: "Vindskeden for mørk, Forøvrigt intet at bemærke M.N.", "Hele baggrunden er uheldig. Kan den lettes saaledes at den forneden bliver lysere end det tilstødende Murværk? Eller bør den helt bort. Iøvrigt intet at bemærke M.N."
Martin Nyrop (1849-1921): Dansk arkitekt. Var arkitekt ved opførelsen af ikoniske bygninger som bl.a. Københavns Rådhus, Bispegården i København, Østre Gasværk og Bispebjerg Hospital.
Aage Bugge (1874-1949): Dansk arkitekt. Han virkede som ung arkitektstuderende på Nyrops tegnestue, hvor han som medhjælper ved rådhusbyggeriet i København (1892-1905) fik en grundig indføring i faget.
Danske præstegårde


Nyrop, Martin

Danske Præstegaarde

Bestillingsnummer: DAB 710-47165


0 Pris/Price DKK
Ingen bøger/No Books

Instrumentalis - Powered by men2web
©1991 - 2024 Dansk Antikvarisk Boghandel

Adresse : Vangedevej 143 - 2820 Gentofte Denmark
Telefon : 39620515
Email : bog@antikvarisk.dk