Antikvariat
Antikvariat


Søg din bogBencard, Mogens

Fra korsridder til ridderkors : Elefantordenens og Dannebrogordenens historie

Odense Universitetsforlag, 1993. Shirting med smudsbind, meget pænt eksemplar.

Mogens Bencard: Fra korsridder til ridderkors : Elefantordenens og Dannebrogordenens historie. Redigeret af Mogens Bencard og Tage Kaarsted Indhold: Nils G. Bartholdy: Broderskab - selskab - ridderorden : ordenernes ældste historie. Knud J.V. Jespersen: For dyd, tro tjeneste og mandige bedrifter : de danske ridderordener og enevældens rangdelte samfund. Tage Kaarsted: Et udvortes tegn på erkendt borgerværd : ordensvæsnets udvidelse. Jørgen Hein: En elefant af purt guld : ordenstegnenes historie. Steffen Heiberg: Fromhed og retfærdighed : Christian 5.s ridderkapel på Frederiksborg. Katia Johansen: En aura af historisk magt og pragt : de danske ordensdragter. Eigil Jensen: Elefanter på værksted : den håndværksmæssige fremstilling. ISBN: 87-7492-940-6, 8774929406


Bencard, Mogens

Fra korsridder til ridderkors : Elefantordenens og Dannebrogordenens historie

Bestillingsnummer: DAB 900-18546


0 Pris/Price DKK
Ingen bøger/No Books

Instrumentalis - Powered by men2web
©1991 - 2022 Dansk Antikvarisk Boghandel

Adresse : Vangedevej 143 - 2820 Gentofte Denmark
Telefon : 39620515
Email : bog@antikvarisk.dk