Antikvariat
Antikvariat

Søg din bogDanmark, Kong Frederik den syvende til

Om Bygningsmaaden af Oldtidens Jættestuer

Wormianum, 1974 Fotografisk genoptryk Om Bygningsmaaden af Oldtidens Jættestuer 22 sider, trykt på kraftigt papir, kartonbind, flot eksemplar

Kong Frederik den syvende til Danmark: Om Bygningsmaaden af Oldtidens Jættestuer. Ved det Nordiske Oldskrift-Selskabs sidste Aarsmöde her paa Slottet blev det Spörgsmaal atter bragt paa Bane, hvorledes det havde været muligt for vore Forfædre i Steenalderen., uden de nu brugelige mechaniske Midler, at behandle de store Steenmasser, hvoraf deres Gravkamre bleve byggede, og i Særdeleshed at hæve de store Overliggere eller Gravkammer-Dækstene op paa deres Leie. Jeg (kongen) har allerede for flere Aar tilbage udtalt en Mening derom; det var i Aarsmödet den 21de Marts 1853.


Danmark, Kong Frederik den syvende til

Om Bygningsmaaden af Oldtidens Jættestuer

Bestillingsnummer: 1369

DKK 69


Tags:
Historie


0 Pris/Price DKK
Ingen bøger/No Books

Instrumentalis - Powered by men2web
©1991 - 2021 Dansk Antikvarisk Boghandel

Adresse : Vangedevej 143 - 2820 Gentofte Denmark
Telefon : 39620515
Email : bog@antikvarisk.dk